เกษตรแฟร์ 2567

เกษตรแฟร์คืออะไร?

เป็นงานที่จัดประจำทุกปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะมีนวัตกรรมทางการเกษตร และผลงานทางวิชาการของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมาจัดแสดงโชว์ รวมไปถึงอาหารและสินค้านานาชนิดทั้งของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้ค้าภายนอก

KasetFair Poster

โซนภายในงาน